OM MIG

Tina Hellblom-Thibblin är uppvuxen i Västerås där hon är verksam.

Konstteoretiska studier vid Uppsala Universitet.

Filosofie doktor i pedagogik och docent vid Mälardalens Universitet.

Autodidakt förutom några kortare målarkurser.


Tina Hellblom-Thibblin är bildkonstnär och arbetar främst med oljemålning på linneduk. I hennes målningar är idéer centrala där det enkla reflekteras mot något okänt. I sitt konstnärskap försöker hon hantera spänningar mellan det imaginära och det konkreta och  visualisera det stora i det lilla och vara öppen för det oförutsägbara. Identitet och relationer är områden  hon gärna utgår från i sina målningar utifrån det överraskande och oförutsägbara. Spontanitet och det ofullbordade finns även med som ingredienser i hennes måleri.